Przejdź do treści

Co znajdziesz na stronie?

Strona

Serwis jest stroną prywatną. Powstał kilka lat temu z potrzeby chwili, a obecny jego kształt, zawartość i wygląd to kolejne świadome „przepoczwarzenie”, w celu jak najlepszego wykorzystania zebranych materiałów, posiadanej wiedzy i wieloletniego doświadczenia autorki. W serwisie znajdziecie zbiór artykułów dotyczących zarówno rozwoju poszczególnych sfer, jak i rozwoju ogólnego dziecka w wieku przedszkolnym. Artykuły na stronie wraz ze mną napisały zaprzyjaźnione nauczycielki.

Zaprezentowany w artykułach punkt widzenia wynika z tego, iż wierzę że należy nie tylko dbać o bezpieczeństwo dzieci i ich dobre samopoczucie w przedszkolu, ale też o rozwijanie ich naturalnej ciekawości poznawczej i twórczej aktywności. Znacząco pomagały mi w tym moje zainteresowania: informatyką, fotografią, dobrą muzyką oraz turystyką.

o mnie

Anna Łaszkiewicz

Jestem emerytowanym nauczycielem. Przed rozpoczęciem pracy zawodowej ukończyłam 6 letnie Studium Wychowania Przedszkolnego im. Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej w Warszawie. Następnie ukończyłam Studia Licencjackie o kierunku „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” co pozwala mi legitymować się dyplomem Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas wielu lat pracy, w celu podnoszenia swoich kompetencji, uczestniczyłam w licznych kursach doskonalenia zawodowego m.in.: „Edukacja językowa i matematyczna dzieci”, „Metody i formy pracy wspomagające rozwój fizyczny dziecka”, „Zastosowanie komputera w budowaniu warsztatu nauczyciela”, „Trudne zachowania dzieci i rozwiązywanie konfliktów – wczesna profilaktyka zachowań aspołecznych”, „Integracja sensoryczna – elementy teorii i praktyczne jej zastosowanie w grupie dzieci przedszkolnych”, „Jak skutecznie budować poczucie własnej wartości u dziecka”.